@article{Żuraszek-Ryś:2016,
  author  = "I. Żuraszek-Ryś",
  title   = "Spory o dydaktyzm i sposoby jego wyrażania w polskich dziewiętnastowiecznych powieściach historycznych (zarys problematyki)",
  journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica : Codzienność w mistrzowskim opracowaniu. W 100. rocznice śmierci Henryka Sienkiewicza",
  volume  = "vol. 50",
  pages   = "253--262",
  year    = "2016",
}