@article{Jurewicz-Nowak:2016,
  author  = "M. Jurewicz-Nowak",
  title   = "Językowe wykładniki emocji i ocen w wybranych artykułach prasowych (na marginesie polemiki wokół "Wirów" H. Sienkiewicza",
  journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica : Codzienność w mistrzowskim opracowaniu. W 100. rocznice śmierci Henryka Sienkiewicza",
  volume  = "vol. 50",
  pages   = "263--277",
  year    = "2016",
}