@article{Bielniak:2016,
  author  = "N. Bielniak",
  title   = "Oblicza starości w opowiadaniach Aleksandra Kuprina",
  journal = "Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia : Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich",
  number  = "nr 12",
  pages   = "151--162",
  year    = "2016",
}