@article{Bielniak:2017,
  author  = "N. Bielniak",
  title   = "Poleskie reminiscencje w literaturze polskiej i rosyjskiej",
  journal = "Acta Albaruthenica",
  volume  = "t. 17",
  pages   = "11--22",
  year    = "2017",
}