@article{Konstańczak:2016,
  author  = "S. Konstańczak and A. Bulaczek",
  title   = "Filozofów spór archeologiczny (II)",
  journal = "Studia z Filozofii Polskiej",
  volume  = "t. 11",
  pages   = "221--248",
  year    = "2016",
}