@article{Benyskiewicz:2016,
  author  = "K. Benyskiewicz",
  title   = "Przeobrażenia demograficzne w Parafii Nowe Kramsko w latach 1707-1806 w świetle Ksiąg ochrzczonych i zmarłych",
  journal = "Studia Zachodnie",
  volume  = "t. 18",
  pages   = "71--91",
  year    = "2016",
}