@article{Adaszyńska:2016,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Model organizacji uczącej się jako propozycja dla bibliotek akademickich",
  journal = "Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze",
  number  = "z. 8",
  pages   = "203--221",
  year    = "2016",
}