@article{Banaszewski:2016,
  author  = "K. Banaszewski and K. Bartosiak",
  title   = "Dobra zmiana jest możliwa, czyli podejście deceniające w bibliotece",
  journal = "Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze",
  number  = "z. 8",
  pages   = "223--247",
  year    = "2016",
}