@article{Mróz:2016,
  author  = "A. Mróz",
  title   = "Idea integralności w rozwoju człowieka dorosłego",
  journal = "Psychologiczne Zeszyty Naukowe",
  number  = "nr 2",
  pages   = "27--35",
  year    = "2016",
}