@article{Kowalski:2017,
  author  = "S. Kowalski",
  title   = "Przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe udaremnienia lub utrudniania wykonania czynności służbowej",
  journal = "Przegląd Podatkowy",
  number  = "nr 5",
  pages   = "50--55",
  year    = "2017",
}