@article{Urbański:2017,
  author  = "P. Urbański and K. Urbańska",
  title   = "Dokumentacja projektowa jako element przewidywalności zakresu i czasu realizacji inwestycji",
  journal = "Materiały Budowlane",
  number  = "nr 5",
  pages   = "43--45",
  year    = "2017",
}