@article{Kurek:2016,
  author  = "L. Kurek",
  title   = "Resocjalizacja kobiet osadzonych za przestępstwa na tle przemocowym",
  journal = "Lubelski Rocznik Pedagogiczny",
  volume  = "vol. 35",
  number  = "nr 2",
  pages   = "131--147",
  year    = "2016",
}