@article{Piksa:2017,
  author  = "K. Piksa and T. Brzuskowski and J. Cichocki and W. Gubała",
  title   = "Różnorodność gatunkowa nietoperzy Chiroptera Tatrzańskiego Parku Narodowego w okresie aktywności letniej",
  journal = "Chrońmy Przyrodę Ojczystą",
  volume  = "R. 73",
  number  = "z. 2",
  pages   = "121--134",
  year    = "2017",
}