@article{Drab:1999,
  author  = "M. Drab and M. Piontek",
  title   = "Aktywność enzymatyczna gruntów poeksploatacyjnych kruszywa budowlanego w Dobroszowie Wielkim w województwie zielonogórskim",
  journal = "Archiwum Ochrony Środowiska",
  volume  = "Vol. 25",
  number  = "no 4",
  pages   = "81--88",
  year    = "1999",
}