@article{Bartkowiak:2016,
  author  = "E. Bartkowiak",
  title   = "Z historii opieki. Szpitale i zakłady zakonne dla dzieci w tradycji polskiej",
  journal = "Relacje. Studia z nauk społecznych",
  number  = "nr 2",
  pages   = "39--60",
  year    = "2016",
}