@article{Kwiatkowski:2016,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title   = "Czy kapitał społeczny ma przyszłość? Recenzja książki Piotra Sztompki",
  journal = "Relacje. Studia z nauk społecznych",
  number  = "nr 2",
  pages   = "230",
  year    = "2016",
}