@article{Kruk:2017,
  author  = "M. Kruk and J. Zawodniak",
  title   = "Rozważania o zmiennym charakterze motywacji na lekcji języka angielskiego jako obcego w¶ród uczniów szkoły ponadgimnazjalnej",
  journal = "Lingwistyka Stosowana",
  volume  = "t. 23",
  number  = "nr 3",
  pages   = "135--149",
  year    = "2017",
}