@article{Małolepszy:2017,
  author  = "M. Małolepszy",
  title   = "Częściowy zakaz wykonywania zawodu",
  journal = "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych",
  volume  = "R. 21",
  number  = "z. 1",
  pages   = "111--123",
  year    = "2017",
}