@article{Kwiatkowski:2017,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title   = "Polityk w przestrzeni międzyludzkiej. Przypadek Jarosława Kaczyńskiego",
  journal = "Relacje. Studia z nauk społecznych",
  number  = "nr 3",
  pages   = "157--163",
  year    = "2017",
}