@article{Małachowski:2017,
  author  = "R. Małachowski",
  title   = "Kresy Wschodnie II RP kulturowym fundamentem biografii oraz duszpastersko-pedagogicznej i społecznej misji ks. Henryka Nowika (XX-XXI w.)",
  journal = "Biografistyka Pedagogiczna",
  number  = "nr 1",
  pages   = "209--238",
  year    = "2017",
}