@article{Baron-Polańczyk:2017,
  author  = "E. Baron-Polańczyk and A. Klementowska",
  title   = ""Poradnictwo zawodowe w województwie lubuskim z perspektywy pracowników wybranych instytucji" projekt realizowany w ramach Partnerstwa lokalnego na rzecz poradnictwa zawodowego",
  journal = "Szkoła - Zawód - Praca",
  number  = "nr 13",
  pages   = "112--124",
  year    = "2017",
}