@article{Łoziński:2016,
  author  = "K. Łoziński",
  title   = "The Jewish symbols",
  journal = "Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities",
  number  = "nr 6",
  pages   = "269--285",
  year    = "2016",
}