@article{Hozakowska:2017,
  author  = "M. Hozakowska",
  title   = "Stosunki polsko-rosyjskie w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości (2005-2007)",
  journal = "In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką",
  volume  = "vol. 17",
  pages   = "145--161",
  year    = "2017",
}