@article{Kwiatkiewicz:2017,
  author  = "P. Kwiatkiewicz",
  title   = "Proobywatelski wymiar energetyki rozproszonej - casus fotowoltaiki",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
  volume  = "z. 104",
  pages   = "313--328",
  year    = "2017",
}