@article{Baron-Polańczyk:2017,
  author  = "E. Baron-Polańczyk and A. Klementowska",
  title   = ""Barometr zawodów" - prognozy zapotrzebowania na rynku pracy",
  journal = "Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne",
  number  = "nr 1",
  pages   = "133--144",
  year    = "2017",
}