@article{Kwiatkowski:2017,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title   = "Pu³apki rewolucji kadrowej",
  journal = "Prakseologia",
  volume  = "v. 159",
  pages   = "207--235",
  year    = "2017",
}