@article{Kowalski:2017,
  author  = "M. Kowalski",
  title   = "Myśli o edukacji z perspektywy ideologii (edukacyjnych?) jako wartościowych społeczno-politycznych analiz i refleksji",
  journal = "Rocznik Lubuski",
  volume  = "tom 43",
  number  = "część 1",
  pages   = "15--29",
  year    = "2017",
}