@article{Kowalska:2017,
  author  = "E. Kowalska",
  title   = "Pozycjonowanie jako kategoria analizy nauczycielskich narracji autobiograficznych",
  journal = "Rocznik Lubuski",
  volume  = "tom 43",
  number  = "część 1",
  pages   = "31--42",
  year    = "2017",
}