@article{Urbańska:2017,
  author  = "K. Urbańska and P. Urbański",
  title   = "Problemy adaptacyjne zabytkowego budynku dawnej Resursy w Zielonej Górze",
  journal = "Materiały Budowlane",
  number  = "nr 11",
  pages   = "79--80",
  year    = "2017",
}