@article{Tatarczuk:2017,
  author  = "J. Tatarczuk and R. Asienkiewicz and A. Wandycz and M. Dalecka",
  title   = "Charakterystyka wskaźnika smukłości młodzieży akademickiej Uniwersytetu Zielonogorskiego w świetle wybranych modyfikatorow rozwoju",
  journal = "Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku",
  number  = "nr 1-4 (33-36)",
  pages   = "183--191",
  year    = "2017",
}