@article{Asienkiewicz:2017,
  author  = "R. Asienkiewicz and G. Biczysko and E. Nowacka-Chiari and E. Skorupka",
  title   = "Dymorfizm cech morfofunkcjonalnych seniorow",
  journal = "Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku",
  number  = "nr 1-4 (33-36)",
  pages   = "155--161",
  year    = "2017",
}