@article{Nowacka-Chiari:2017,
  author  = "E. Nowacka-Chiari and R. Asienkiewicz and G. Biczysko and E. Skorupka",
  title   = "Ocena budowy i składu ciała seniorów z uwzględnieniem ich zadeklarowanej aktywności fizycznej",
  journal = "Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku",
  number  = "nr 1-4 (33-36)",
  pages   = "237--246",
  year    = "2017",
}