@article{Asienkiewicz:2017,
  author  = "R. Asienkiewicz and M. Kanonik",
  title   = "Charakterystyka somatyczna i motoryczna zawodników uprawiających futbol amerykański",
  journal = "Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku",
  number  = "nr 1-4 (33-36)",
  pages   = "329--337",
  year    = "2017",
}