@article{Knopek:2014,
  author  = "J. Knopek and A. Ratke-Majewska",
  title   = "Polityka Polski wobec państw Afryki Subsaharyjskiej w świetle planu pracy departamentu MSZ na 1969 rok",
  journal = "Cywilizacja i Polityka",
  number  = "nr 12",
  pages   = "176--186",
  year    = "2014",
}