@article{Leśniak -Niedbalec:2017,
  author  = "N. Leśniak -Niedbalec",
  title   = "Prawna definicja partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce",
  journal = "Rocznik Lubuski : Co nas łączy? Nauki społeczne wobec podzielonego świata",
  volume  = "tom 43",
  number  = "część 2",
  pages   = "191--201",
  year    = "2017",
}