@article{Hermaszewski:2017,
  author  = "J. Hermaszewski and M. Kwiatkowski",
  title   = "Fenomen masowej mobilizacji lokalnej. Przypadek budżetu obywatelskiego w gminie Sława ",
  journal = "Rocznik Lubuski : Co nas łączy? Nauki społeczne wobec podzielonego świata",
  volume  = "tom 43",
  number  = "część 2",
  pages   = "83--96",
  year    = "2017",
}