@article{Kaczor:2017,
  author  = "M. Kaczor",
  title   = "Dialog czy antagonizmy? Zjawisko synonimiczności i bliskoznaczności rzeczownika "dialog" (na przykładzie współczesnych sporów publicznych)",
  journal = "Język - Szkoła - Religia",
  volume  = "Vol. 12",
  number  = "No. 2",
  pages   = "7-21",
  year    = "2017",
}