@article{Bartosiak:2017,
  author  = "K. Bartosiak",
  title   = "Biografia mnie wyzwoli... Jean-Paula Sartre'a pojekt terapeutyczny : Człowiek a problem humanizmu",
  journal = "Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna",
  volume  = "tom 6",
  number  = "nr 1",
  pages   = "167--202",
  year    = "2017",
}