@article{Śliwa:2017,
  author  = "M. Śliwa",
  title   = "Koncepcja oceny poziomu wiedzy technicznej w dziale badawczo-rozwojowym: studium przypadku",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej",
  volume  = "Nr 11",
  pages   = "87--107",
  year    = "2017",
}