@article{Szczegóła:2017,
  author  = "L. Szczegóła and M. Kwiatkowski",
  title   = "Alternacja systemowa. "Dobra zmiana" w perspekywie socjologii sfery publicznej",
  journal = "Studia Socjologiczne",
  number  = "nr 4",
  pages   = "49--71",
  year    = "2017",
}