@article{Gabryś:2017,
  author  = "G. Gabryś and E. Roland",
  title   = "Trombidia (Acari: Actinotrichida: Parasitengona) of the "Łężczok" Nature Reserve (Silesia, S Poland)",
  journal = "Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda",
  volume  = "Vol. 23",
  pages   = "1--5",
  year    = "2017",
}