@article{Kilian:2017,
  author  = "K. Kilian",
  title   = "Duhem i Feyerabend a teza o niewspółmierności teorii naukowych",
  journal = "Lectiones & Acroases Philosophicae : Fakty i konwencje",
  volume  = "X",
  number  = "1",
  pages   = "71--84",
  year    = "2017",
}