@article{Zawodniak:2017,
  author  = "J. Zawodniak and M. Kruk",
  title   = "Zmiany w gotowości komunikacyjnej w języku angielskim u studentów filologii angielskiej w Second Life",
  journal = "Konińskie Studia Językowe",
  volume  = "Vol. 5",
  number  = "No. 2",
  pages   = "203--221",
  year    = "2017",
}