@article{Benyskiewicz:2017,
  author  = "K. Benyskiewicz",
  title   = "Tycz Bär - starosta babimojski 1404-1407(?)",
  journal = "Studia Zachodnie",
  volume  = "t. 19",
  pages   = "27--50",
  year    = "2017",
}