@article{Walczak:2017,
  author  = "P. Walczak",
  title   = "Dziecko i filozofia. Spór o filozofowanie dzieci",
  journal = "Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne",
  volume  = "t. 38",
  pages   = "5--19",
  year    = "2017",
}