@article{Gorzelana:2017,
  author  = "J. Gorzelana",
  title   = "Cytaty biblijne w oświeceniowym czasopiśmie "Monitor"",
  journal = "Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  number  = "3",
  pages   = "171--184",
  year    = "2017",
}