@article{Kaczor:2017,
  author  = "M. Kaczor",
  title   = "Etyczny aspekt stylu wypowiedzi w "Tygodniku Powszechnym" (na przykładzie dyskursu migracyjnego)",
  journal = "Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  number  = "3",
  pages   = "185--196",
  year    = "2017",
}