@article{Bartosiak:2017,
  author  = "K. Bartosiak and K. Banaszewski",
  title   = "Bibliografia lubuskiej polonistyki akademickiej za rok 2016",
  journal = "Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  number  = "3",
  pages   = "487--505",
  year    = "2017",
}