@article{Baron-Polańczyk:2017,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title   = "Zainteresowania studentów edukacji technicznej i informatycznej (raport z badań)",
  journal = "Technika a Vzdelįvanie",
  volume  = "Vol. 6",
  number  = "no. 1",
  pages   = "19--22",
  year    = "2017",
}