@article{Baron-Polańczyk:2017,
  author  = "E. Baron-Polańczyk and A. Klementowska",
  title   = "Sprawozdanie z IV Międzynarodowego Kongresu Profesjologicznego - PROFERG 2017",
  journal = "Problemy Profesjologii",
  number  = "nr 2",
  pages   = "203--205",
  year    = "2017",
}